ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Nguyễn Đình Tư
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hà Lam
Nơi công tác: Đảng uỷ thị trấn Hà Lam
Ngày sinh 11/06/1974           Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 08/12/1997
Nơi ở hiện nay Số 64, đường Thái Phiên, khu phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Công trình Thuỷ lợi
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026
 
- Họ và tên thường dùng:         NGUYỄN ĐÌNH TƯ
- Họ và tên khai sinh:               NGUYỄN ĐÌNH TƯ    
Ngày, tháng, năm sinh:            11/6/1974           Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Nơi ở hiện nay: Số 64, đường Thái Phiên, khu phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 205666718;        Ngày cấp: 28/12/2012; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:             12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Công trình Thuỷ lợi;
+ Lý luận chính trị:                  Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                            Anh, Trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:   Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hà Lam.
- Ngày vào Đảng: 08/12/1997;           Ngày chính thức: 08/12/1998; Số thẻ đảng viên: 55.023185.
- Tình trạng sức khoẻ:                        Tốt.
Các hình thức khen thưởng:    Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
3/1995-11/1995 Hợp đồng làm việc tại Phòng Kinh tế huyện Thăng Bình.
12/1995-10/2006 Chuyên viên, Phòng Kinh tế huyện Thăng Bình.
11/2006-7/2010 Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thăng Bình.
8/2010-5/2011 Huyện uỷ viên, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thăng Bình.
6/2011-7/2015 Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
8/2015-6/2019 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
7/2019-6/2020 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thăng Bình.
7/2020 đến nay Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thăng Bình, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hà Lam.
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THĂNG BÌNH
NHIỆM KỲ 2021-2026

I/ Phần mở đầu:

1/ Bản thân: Họ và tên :    NGUYỄN ĐÌNH TƯ.
Sinh ngày 11 tháng 6 năm 1974
Quê quán: Xã Bình Giang huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.
Nơi ở hiện nay: Số 64 đường Thái Phiên Khu phố 2 thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Trình độ:  
   - Giáo dục phổ thông: Lớp 12/12 phổ thông
   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học thuỷ lợi, chuyên ngành: công trình thuỷ lợi.
   - Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị hành chính
   - Ngoại ngữ: Anh B
Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ nhà nước.
Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ huyện Ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình; Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Quân sự, Bí thư Đảng Ủy thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình.
Nơi công tác: Đảng Ủy thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình.
Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.
Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:
   - Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2017.   
   - Bằng Khen của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2007, 2010, 2016.
   - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2012.
   - Nhiều giấy khen, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, kỷ niệm chương của các ngành, UBND huyện trong những năm gần đây.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình nhiệm kỳ: 2011-2016, 2016-2021.
2/ Gia đình:
Vợ: Phan Thị Mận    Sinh ngày 13 tháng 7 năm 1976.
   + Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên, Hiệu Trưởng trường Mầm non.
   + Nơi làm việc: Trường Mầm non Hương Sen thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.
   + Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Con thứ nhất: Nguyễn Hoàng My.  Sinh ngày 02 tháng 9 năm 2001
   + Nơi ở hiện nay: Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
   + Nghề nghiệp, chức vụ: Sinh viên.
   + Nơi làm việc/học tập: Trường Đại học Kinh tế Luật thành phố Hồ Chí Minh.
Con thứ hai: Nguyễn Đình Lộc.    Sinh ngày 01 tháng 01 năm 2011
   + Nơi ở hiện nay: Số 64 đường Thái Phiên khu phố 2 Thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.
   + Nghề nghiệp, chức vụ: Học sinh.
   + Nơi làm việc/học tập: Học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Kim Đồng thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình.
Căn cứ vào Điều 2, 3, 37 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
Nếu được trúng cử, tôi xin hứa luôn thực hiện tốt trách nhiệm của Đại biểu HĐND, Cụ thể:
- Thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp; không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng nhân dân.
- Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.
- Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.”.
- Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
- Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.
- Có quyền chất vấn CT, PCT UBND, Ủy viên UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND cùng cấp.
- Có quyền kiến nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, tổ chức phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, phiên họp gửi của HĐND và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.
- Có quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu HĐND có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
- Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu HĐND có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.
II/ Phần nội dung:
1. Vài nét về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương:
- Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2021;
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2021 của Huyện Ủy Thăng Bình (cụ thể bằng 8 chương trình).
- Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP,AN giai đoạn 2016-2021; phương hướng thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026 của UBND huyện Thăng Bình, và của thị trấn Hà Lam.
2. Những vấn đề mà cử tri Hà Lam quan tâm, mong muốn và đề xuất giải pháp:
- Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thời đại 4.0;
- Xây dựng, mở rộng, điều chỉnh địa giới hành chính để Hà Lam sớn đạt tiêu chí đô thị loại IV; Phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.
- Hoàn thành các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để có kế hoạch đầu tư xây dựng cho phù hợp với tình hình của địa phương;
- Tập trung quản lý đất đai, trật tự đô thị, môi trường, GPMB, KTQĐ;
- Tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh quy trình tiếp nhận giải quyết và hoàn trả hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết các vấn đề xã hội…
III/ Phần kết luận:
- Với chức danh là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hà Lam, qua kinh nghiệm của hai nhiệm kỳ là đại biểu HĐND huyện, và nhất là hơn 9 năm làm Phó Chủ tịch (chuyên trách) HĐND huyện, có thời gian kiêm nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, cộng với những hiểu biết của tôi qua hơn 25 năm công tác, và cũng là công dân của thị trấn Hà Lam…Tôi nghĩ, tôi có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc làm đại biểu HĐND huyện, có nhiều cơ hội tiếp xúc gặp gỡ cử tri, để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri Hà Lam đến Huyện Ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN và các phòng, ban liên quan của huyện để giải quyết đúng quy định pháp luật.
- Tôi xin được bày cỏ những tình cảm chân thành của mình đối với bà con cử tri, tôi xin hứa nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ làm hết trách nhiệm của người đại biểu HĐND như Luật định đáp ứng sự mong mỏi của bà con cử tri, rất mong được bà con cử tri ửng hộ tôi.
- Cuối cùng xin cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN huyện Thăng Bình đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc này./.

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây