ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Nguyễn Thanh Phong
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình
Nơi công tác: Huyện ủy Thăng Bình
Ngày sinh 22/02/1978           Nơi sinh: Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 18/07/2002
Nơi ở hiện nay Tổ 7, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Nông lâm
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026
 
 - Họ và tên thường dùng:        NGUYỄN THANH PHONG
 - Họ và tên khai sinh:              NGUYỄN THANH PHONG
 - Ngày, tháng, năm sinh:           22/02/1978         Giới tính: Nam
 - Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số căn cước công dân: 04907800979; Ngày cấp: 04/4/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:             12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Nông lâm;
+ Học vị:                                 Thạc sỹ ngành Chính sách công;
+ Lý luận chính trị:                  Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                            Anh, Khung B1 Châu Âu.
Nghề nghiệp chức vụ hiện nay:    Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình.
- Ngày vào Đảng: 18/7/2002;   Ngày chính thức: 18/7/2003; Số thẻ đảng viên: 55.022778.
- Tình trạng sức khoẻ:                        Tốt.
Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
4/2002-5/2004 Phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã Bình Định.
6/2004-4/2007 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Định.
5/2007-6/2010 Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Định Bắc.
7/2010-10/2013 Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Định Bắc.
11/2013-4/2017 Huyện uỷ viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình.
5/2017-6/2020 Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Thăng Bình.
7/2020-8/2020 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Thăng Bình.
9/2020 đến nay Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Kính thưa Chủ trì Hội nghị;
  • Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Tôi tên là: Nguyễn Thanh Phong;
Quê quán: xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;
Chức vụ hiện nay: UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ;
Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQVN huyện, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi luôn nhận thức rằng: Đại biểu HĐND là phải hội đủ tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhận thức sâu sắc được điều đó, bản thân tôi nhận thấy được ra ứng cử lần này đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề của bản thân trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Tôi mong muốn được đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển của quê hương Thăng Bình. Bản thân tôi đã gần 20 năm tham gia công tác, trải qua nhiều chức vụ khác nhau và trưởng thành từ một cán bộ xã, nên bản thân tôi rất thấu hiểu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của bà con của tri, nhân dân quê mình.
Kính thưa bà con: Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh và nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đặc biệt các xã vùng Tây càng khó khăn hơn do hạ tầng kinh tế-xã hội còn hạn chế; điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Song bà con nhân dân huyện nhà nói chung, các xã Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam nói riêng, đã cùng với cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện; Việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM đạt được nhiều kết quả tích cực (03 xã chúng ta đều đã được công nhận NTM); diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân từng bước được nâng lên,… Tuy nhiên, chúng ta cũng còn nhiều việc chưa làm được, chưa đáp ứng được sự mong mỏi của bà con nhân dân và cử tri toàn huyện, nhiều việc bản thân trăn trở, mong muốn làm thế nào cho quê hương Thăng Bình phát triển, vùng Tây của Thăng Bình phát triển. Hôm nay, trình bày chương trình hành động của mình trước bà con cử tri đơn vị bầu cử số 09 gồm 03 xã (Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam) tôi xin được báo cáo một số vấn đề mà bản thân quan tâm:
1. Điều đầu tiên phải nói: Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn quan tâm lắng nghe tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri để phản ánh đến HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan huyện để kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri. Thường xuyên tham mưu, phối hợp tổ chức các buổi tiếp dân, đối thoại để giải quyết các vấn đề nổi cộm; bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Thông qua các kỳ họp HĐND huyện, cùng với các vị đại biểu HĐND khác tại khu vực, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với HĐND huyện quyết nghị ưu tiên đầu tư cho các nhóm dự án trọng điểm, mang tính đột phá trong lĩnh vực dân sinh và phát triển sản xuất như: xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình phục vụ sản xuất; quyết nghị ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội hợp long dân và phù hợp nguồn lực đầu tư của huyện… cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các đề án, dự án.
2. Với vai trò là UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy bản thân tôi sẽ cùng với BTV Huyện ủy tập trung nghiên cứu, bàn bạc, thảo luận, đề ra các giải pháp để phục hồi phát triển kinh tế; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, tạo mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng Đông, vùng Trung theo tinh thần Nghị quyết 07, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy “về định hướng phát triển vùng đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” từ đó làm động lực cho phát triển kinh tế vùng Tây. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị, Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao tại một số địa phương, kêu gọi một số doanh nghiệp đầu tư vào cánh Tây theo Đề án phát triển kinh tế vùng Tây, phát huy lợi thế là địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo tinh thần Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. (Thăng Bình 08 xã đặc biệt khó khăn: Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Quế).=> Chúng ta phải tranh thủ thời cơ thuận lợi này.
- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục & đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân; Tăng cường phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 hiện nay đang bùng phát phức tạp ở một số tỉnh, thành; Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhất là tình hình an ninh nông thôn hiện nay… Còn nhiều việc phải làm nhưng trong phạm vị, thời lượng hội nghị không cho phép tôi xin báo cáo vắn tắt những vấn đề mà bản thân quan tâm; tôi hứa sẽ cố gắng làm tốt những nội dung mà bản thân tôi vừa báo cáo trước bà con cử tri.
Kính thưa quý vị và bà con cử tri! Tôi là người làm công tác dân vận, là người của nhân dân nên tôi thấm nhuần phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri để tôi tiếp tục được đồng hành cùng với bà con đóng góp công sức, trí tuệ của mình góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Thăng Bình ngày càng giàu đẹp, người dân Thăng Bình luôn được ấm no, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Cuối cùng tôi xin trân trọng cám ơn UBMTTQ huyện Thăng Bình, các xã Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Đình Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị; cảm ơn bà con cử tri đã đến dự hội nghị đông đủ để chúng tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con trước ngày bầu cử.
Kính chúc quý vị và toàn thể bà con luôn mạnh khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn!

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây