ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Phan Công Vỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.
Ngày sinh 29/07/1965           Nơi sinh: Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 24/12/1995
Nơi ở hiện nay Tổ 6, thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông học
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026

 
- Họ và tên thường dùng:         PHAN CÔNG VỸ
- Họ và tên khai sinh:               PHAN CÔNG VỸ
Ngày, tháng, năm sinh:            30/7/1965           Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 6, thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 205664407;        Ngày cấp: 20/3/2009; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:              12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:       Kỹ sư Nông học;
+ Lý luận chính trị:                   Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                             Anh, trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:   Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.
- Ngày vào Đảng: 25/12/1995;            Ngày chính thức: 25/12/1996; Số thẻ đảng viên: 55.013461.
- Tình trạng sức khoẻ:                         Tốt.
Các hình thức khen thưởng:     Huân chương lao động hạng Ba.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân:
+ ĐB HĐND xã Bình Dương, nhiệm kỳ: 1994-1999, 1999-2004;
+ ĐB HĐND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ: 2011-2016, 2016-2021;
+ ĐB HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ: 2016-2021;
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
10/1996-01/2000 Uỷ viên UBND xã, Chánh Văn phòng UBND xã Bình Dương.
02/2000-8/2000 Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương.
9/2000-3/2001 Huyện uỷ viên, UVBTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Dương.
4/2001-12/2004 Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Dương.
01/2005-8/2005 Huyện uỷ viên, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo TW6 (lần 2) huyện Thăng Bình.
9/2005-11/2010 Uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Thăng Bình.
12/2010-5/2011 Uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình.
6/2011-10/2014 Uỷ viên ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Bí thư Đảng uỷ cơ quan khối chính quyền huyện.
11/2014-02/2015 Phó Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình.
3/2015-7/2015 Phó Bí thư Huyện uỷ Thăng Bình.
8/2015-10/2015 Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
10/2015 đến nay Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
---------
Kính thưa các đ/c, Thưa toàn thể bà con!
Tôi tên: Phan Công Vỹ
Quê quán: xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;
Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình;
Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ tỉnh, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi luôn nhận thức rằng: đại biểu HĐND phải hội đủ tiêu chuẩn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương quy định, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện tiêu cực; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, để làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhận thức sâu sắc được vai trò, vị trí của người đại biểu nhân dân, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân để có thể đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện Thăng Bình.
Bản thân tôi hơn 27 năm tham gia công tác, trưởng thành từ cán bộ xã, qua quá trình phấn đấu rèn luyện, được Đảng, nhân dân tín nhiệm, hiện nay giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của huyện. Nhiều nhiệm kỳ là đại biểu HĐND xã, rồi đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh, bản thân đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, cùng với cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng, tập trung giải quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân. Song với vai trò là người đứng đầu cấp uỷ địa phương, bản thân đã nỗ lực cố gắng cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện tập trung phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát triển khá, giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 14,54%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp-xây dựng; thu ngân sách tăng cao; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người. Thu hút nhiều dự án trọng điểm đầu tư vào vùng Đông, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng và phát triển đô thị đạt nhiều kết quả; đến nay huyện đã có 16/20 xã đạt chuẩn xã NTM, đạt tỷ lệ 80%; thị trấn Hà Lam cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV và xã Bình Minh cơ bản đạt chuẩn đô thị loại V. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ giảm nghèo vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, hiện còn 3,22%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…
Tuy nhiên, cũng còn nhiều việc chưa làm được, chưa đáp ứng đầy đủ sự mong đợi của nhân dân và cử tri trong huyện, nhiều việc bản thân rất tâm huyết, mong muốn được triển khai thực hiện nhưng điều kiện, nguồn lực của huyện còn nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được.
- Với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy huyện, bản thân có rất nhiều trăn trở cho sự phát triển của Thăng Bình trong thời gian đến. Hôm nay, trình bày chương trình hành động trước bà con cử tri, thời gian không cho phép, xin được báo cáo một số vấn đề mà bản thân quan tâm:
1- Đầu tiên, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri huyện Thăng Bình đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri.
- Thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh, cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với HĐND tỉnh khi quyết nghị về ngân sách, ưu tiên vốn đầu tư cho các nhóm dự án trọng điểm, mang tính đột phá, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, thủy lợi, các công trình, dự án phục vụ sản xuất và dân sinh.
- Đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện tốt các kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù, GPMB, tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Thăng Bình nói riêng; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, các dự án cần phải được công khai, minh bạch, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để bảo đảm hài hòa giữa các lợi ích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát, chống thất thoát, lãng phí và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả; quan tâm, giám sát việc thực hiện các quy hoạch khu, cụm công nghiệp, các công trình, dự án lớn; thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, tiếp dân để giải quyết các vấn đề nổi cộm; thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.
2- Đối với huyện Thăng Bình, với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương, bản thân cùng với tập thể cấp ủy, HĐND huyện tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung các biện pháp để phục hồi phát triển kinh tế; phát triển kinh tế 3 vùng của huyện theo định hướng đã đề ra, trước hết ưu tiên các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện Nghị quyết về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Thăng Bình phải tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư để triển khai các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Phối hợp với BQL Khu KTM Chu Lai và các sở, ban ngành của tỉnh để sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu trong Khu KTM Chu Lai ở vùng Đông để kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp trong Khu công nghiệp Nam Thăng Bình…
Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển kinh tế vùng Tây. Phát huy các lợi thế, điều kiện tự nhiên, đất đai thổ nhưỡng để phát triển kinh tế rừng, vườn đồi, trang trại theo mô hình nông, lâm kết hợp; phát triển trồng rừng sản xuất, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, trồng cây nguyên liệu, dược liệu, cây ăn quả. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại công nghệ cao. Phát triển, hình thành các khu dân cư tập trung gắn với đẩy mạnh phát triển dịch vụ tại trung tâm các xã Bình Trị, Bình Phú, Bình Lãnh. Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch đối với di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, du lịch sinh thái liên kết các hồ tại vùng Tây. Hỗ trợ để nhà đầu tư sớm triển khai Dự án trãi nghiệm lưu trú Đồng Dương ở Bình Định Bắc. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, chú trọng các ngành nghề chế biến nông lâm sản. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp triển khai đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao tại các địa phương, kêu gọi một số doanh nghiệp đầu tư vào cánh Tây. Phấn đấu xây dựng huyện Thăng Bình đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023.
Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
          * Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá:
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Phát triển, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt, kết nối các tuyến giao thông chính của huyện với đường cao tốc, Quốc lộ 1A, 14E và tỉnh lộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB, hỗ trợ TĐC để tỉnh đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm: nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Chí Công; xây dựng mới đường nối từ đường Võ Chí Công (Bình Sa) đi Khu CN Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H; đường Bình Trung đi Bình Sa; cầu Bình Sa- Bình Hải (cầu Tây Giang); tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thành tuyến đường ĐH25 (Bình Trung đi Bình Phú); tuyến đường ĐH21 nối huyện Phú Ninh; tiếp tục kiến nghị Trung ương, tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 14E trên địa bàn huyện; xây dựng, nâng cấp đoạn tuyến đường Quốc lộ 1 (cây xăng Tuyết Mai, đi dọc Kênh N14 - Phú Ninh nối chợ Kế Xuyên và nối đường ĐH5 đi Bình Sa nối cầu Tây Giang); nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 612 từ Hà Châu - Bình Phú (Thăng Bình) đi ĐT 614 Tiên Sơn (Tiên Phước); xây dựng mới tuyến Trung tâm sát hạch lái xe Bình Nguyên đi Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Lãnh (ĐH 24.TB, đường vành đai Bắc Thăng Bình), xây dựng mới cầu Bình Giang đi Bình Dương (cầu Bình Giang), cầu Bình Dương trên tuyến đường ĐT613; tập trung đầu tư hạ tầng khung cho các đô thị Hà Lam và đô thị Bình Minh. Triển khai các dự án cung cấp và nâng cao chất lượng nguồn nước sạch tại các địa phương
+ Xây dựng và phát triển đô thị: Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để xây dựng và nâng chuẩn đô thị thị trấn Hà Lam đạt chuẩn đô thị loại 4 và Bình Minh đạt chuẩn đô thị loại V. Xây dựng đô thị Bình Hải hướng đến liên kết để hình thành 03 đô thị mới (Duy Hải - Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên với Bình Minh, Bình Hải của huyện Thăng Bình) là đô thị loại V và từng bước kết nối hình thành chuỗi đô thị Nam Hội An đạt các tiêu chí đô thị loại IV theo hướng đô thị du lịch, dịch vụ cấp vùng. Xây dựng các hạ tầng kỹ thuật đô thị làm cơ sở lập quy hoạch và phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng huyện tại một số xã cho giai đoạn 2025 về sau. Nâng cấp thị tứ Quán Gò, Kế Xuyên, Ngọc Phô, Bình Nguyên, hình thành chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 1A. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Bình Trị, Hà Châu đạt chuẩn đô thị loại V.
+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung là cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện tốt cơ chế một cửa ở các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục để triển khai thực hiện dự án. Vận dụng Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để tập trung phát huy lợi thế, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào các xã cánh Tây, là địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng dạy nghề, liên kết giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh để tiếp nhận sử dụng người lao động sau khi hoàn thành các khoá học nghề.
Nhân hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại đơn vị bầu cử Bình An và Trung đoàn bộ binh 143 thuộc Sư đoàn 315 (Quân khu 5), thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ tôi xin trân trọng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 trong những năm qua đã luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sát cánh cùng địa phương; giúp huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đóng góp công sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tham gia tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thời gian đến, huyện Thăng Bình sẽ luôn tạo mọi điều kiện để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng trên giao; bên cạnh đó, huyên luôn mong muốn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thăng Bình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác quốc phòng tại địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
4- Trong cương vị công tác nào bản thân tôi cũng mong muốn được đón nhận sự đóng góp ý kiến của cử tri và coi đây là một sự cổ vũ, tin tưởng, động viên to lớn. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri. Đồng thời, trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị và rất mong muốn nhận được sự quan tâm chia sẻ và đóng góp, đề xuất ý kiến của cử tri đối với tình hình kinh tế- xã hội của huyện, của tỉnh nhà, để cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ và luôn sát cánh cùng cử tri trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Thăng Bình nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Cuối cùng tôi xin trân trọng cám ơn UBMTTQ tỉnh, huyện, xã đã phối hợp tổ chức hội nghị này để ứng cử viên chúng tôi có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chúc toàn thể quý vị và bà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn!
 

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây