ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Phan Thị Thùy Trang
Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình
Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình
Ngày sinh 19/03/1973           Nơi sinh: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 11/09/1999
Nơi ở hiện nay Tổ 10, thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình; tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026
 
- Họ và tên thường dùng:         PHAN THỊ THUỲ TRANG
- Họ và tên khai sinh:               PHAN THỊ THUỲ TRANG
Ngày, tháng, năm sinh:            19/3/1973           Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 10, thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình; tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 205082049;        Ngày cấp: 11/01/2007; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:             12/12 bổ túc;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Luật;
+ Lý luận chính trị:                  Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                            Anh, Trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình.
- Ngày vào Đảng: 11/9/1999;   Ngày chính thức: 11/9/2000; Số thẻ đảng viên: 55.022502.
- Tình trạng sức khoẻ:                        Tốt.
Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích;
Là đại biểu Hội đồng nhân dân:
+ Đại biểu HĐND xã Bình Tú, nhiệm kỳ: 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016;
+ Đại biểu HĐND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
3/1999-5/2004 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ viên Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thăng Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Tú.
6/2004-8/2009 Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Tú.
9/2009-5/2011 Phó Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ cơ quan xã Bình Tú.
6/2011-02/2014 Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Tú.
3/2014-12/2017 Cấp uỷ viên Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thăng Bình.
01/2018-4/2020 Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thăng Bình.
5/2020-8/2020 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình.
9/2020 đến nay Huyện uỷ viên, Uỷ viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình.
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Họ và Tên: PHAN THỊ THÙY TRANG
Sinh ngày: 19/3/1973
Quê quán: xã Bình Tý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Thường trứ: Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Chức vụ: Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình
Là Đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa X, XI (nhiệm kỳ 2011- 2016; 2016 – 2021).
Là ứng cử viên: Đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cử tri của 2 xã. Mặc dù, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi, những ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ đến sẽ không được gặp bà con cử tri để được trình bày những vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm trong chương trình hành động của mình trước bà con mình. Nhưng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện và 2 địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được buổi tiếp xúc chiều hôm nay.
Kính thưa các đồng chí, kính thưa bàn con cư tri!
Trước hết, tôi xin tự giới thiệu về minh:
Họ và Tên: PHAN THỊ THÙY TRANG
Sinh ngày: 19/3/1973
Tôi sinh ra, lớn lên ở xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam
Hiện ở tại: Xã Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam.
Vào những năm 1998, tôi hoạt động phong trào thanh niên thôn. Được sự quan tâm của lãnh đạo xã Bình Tú, sự tạo điều kiện của địa phương và lực lượng đoàn viên, thanh niên xã nhà, đến năm 2000 tôi được bầu làm Phó Bí Thư Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Tú.
Sau 14 năm công tác ở Bình Tú với nhiều vị trí khác nhau.
Đến năm 2014, tôi được điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đầu năm 2018, tôi được điều động về Phòng LĐ-TB&XH huyện. Và đến tháng 4/2020 tôi được chuyển về công tác ở Hội LHPN huyện đến nay.
Được cơ quan giới thiệu và qua 3 lần hiệp thương của UBMT huyện đến nay tôi được ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng: Được ứng cử đại biểu HĐND huyện lần này không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cơ quan, cử tri và nhân dân toàn huyện.
Kính thưa các đồng chí, Kính thưa toàn thể bà con cử tri.
Xã Bình Trung, Bình Tú là 2 xã có vị trí địa lý và điều kiện kinh tế - VH – XH gần như tương đồng với nhau. Bà con nhân dân của 2 xã đa số sống bằng nghề nông. Trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân 2 xã, chúng ta đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội, QPAN. Nhất là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả khá rõ nét: Kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã từng bước được áp dụng trong sản xuất kinh doanh, các chính sách về an sinh xã hội đã được thực hiện khá chu đáo. Từ đó, đời sống nhân dân có bước phát triển rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho sự phát triển chung của huyện.
Với những kết quả đáng tự hào như vậy, nhưng chúng ta cũng đứng trước những khó khăn và thách thức đó là: Tình hình biến đổi khí hậu, nền kinh tế thị trường luôn biến động, thiên tai dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, tại nan,  tệ nạn xã hội, nhu cầu lao động việc làm, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, tình trạng ly hôn, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có chiều hướng tăng...
Kính thưa các các đồng chí! Kính thưa bà con cử tri.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ 21, về xây dựng huyện Thăng Bình thành vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam. Và theo định hướng thì vùng Trung sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiêp công nghệ cao và dịch vụ. Đồng thời, 2 địa phương này nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp trong khu kinh tế mở Chủ Lai. Cùng với đó là xây dựng và hình thành cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn, các vùng chuyên sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao.
Và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Trung, Bình Tú nhiệm kỳ 2020 - 2025 là  đến năm 2023, 2 xã sẽ phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước phong trào phụ nữ của huyện. Bản thân tôi, cùng với BTV Hội LHPN huyện sẽ tập trung công tác lãnh chỉ đạo, gắn nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề ra kế hoạch và giải pháp sát đúng với tình hình thực tế để chỉ đạo Hội phụ nữ 22 xã, thị trấn tổ chức thực hiện và chúng tôi thiên về những hoạt động mang tính thiết thực để đóng góp vào việc xây dựng xã Bình Trung, Bình Tú đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi sẽ chọn những tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ của Phụ nữ để tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tham gia có hiệu quả như Tiêu chí số 11: Giảm nghèo: hằng năm mỗi xã phải giúp ít nhất 02 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Và thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục xin cơ chế để đồng hành cùng với PN xã hỗ trợ cho phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp. Tiêu chí số: 16 về Văn hóa – sẽ vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt vai trò, chức năng của người phụ nữ với tư cách là người vợ, người mẹ, người trực tiếp trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiêu chí số 17 về Môi trường: Thực hiện tốt nội dung 3 sạch trong trong cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt tiêu chí này.
Để làm được điều đó, trước tiên tôi:
1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND huyện, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
Và nội dung cuối cùng là để làm tròn nghĩa vụ là người đại biểu của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Kính thưa các đồng chí và bà con cử tri!
Bằng sự nhiệt thành, trách nhiệm và sự năng động của bản thân, tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử tri 02 xã để tôi có thêm điều kiện đóng góp kiến thức, trí tuệ và cả tấm lòng nhiệt huyết của mình để góp phần phát triển huyện nhà nói chung trong đó có xã Bình Trung, Bình Tú của chúng ta.
Xin cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, xin cảm ơn UBMTTQVN huyện; Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và các ban ngành, hội đoàn thể của xã Bình Trung, Bình Tú đã tổ chức và tạo điều kiện tốt để các ứng cử viên chúng tôi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với cử tri ngày hôm nay.
Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự góp ý của bà con của cử tri để góp phần vào việc định hình nhiệm vụ sắp đến. và mong rằng sẽ có nhiều dịp gặp lại bà con cử tri .
Cuối cùng Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây