ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Trần Công Tân
Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện, Trung tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình
Nơi công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình
Ngày sinh 19/10/1976           Nơi sinh: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 31/07/1997
Nơi ở hiện nay Số 18, đường Thái Phiên, khu phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Khoa học Quân sự
Trình độ lý luận chính trị Cao Cấp
Thông tin chi tiết
 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026
- Họ và tên thường dùng:         TRẦN CÔNG TÂN
- Họ và tên khai sinh:               TRẦN CÔNG TÂN
Ngày, tháng, năm sinh:            19/10/1976         Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Nơi ở hiện nay: Số 18, đường Thái Phiên, khu phố 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số chứng minh sỹ quan: 02013774; Ngày cấp: 15/10/2019; Cơ quan cấp: BTL Quân khu 5.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:             12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Khoa học Quân sự;
+ Lý luận chính trị:                  Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                            Anh, trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:   Huyện uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện, Trung tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình.
- Ngày vào Đảng: 31/7/1997;   Ngày chính thức: 31/7/1998; Số thẻ đảng viên: 55.006473.
- Tình trạng sức khoẻ:                        Tốt.
Các hình thức khen thưởng:   Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
3/1996-5/1996 Binh nhì, Chiến sĩ mới, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn BB885, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
6/1996-02/1997 Binh nhì, Binh nhất, Chiến sỹ, Ban CHQS huyện Thăng Bình.
3/1997-8/1997 Binh nhất, Hạ sỹ - Học viên tạo nguồn, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự, Quân khu 5.
9/1997-7/2002 Hạ sỹ, Trung sỹ, Thượng sỹ, Thiếu uý – Học viên sỹ quan, Tiểu đoàn 2, Trường Sỹ quan Tăng – Thiết giáp, Bộ Quốc phòng.
8/2002-9/2002 Thiếu uý – Học viên chờ nhận công tác - Trạm khách T20, Quân khu 5.
10/2002-7/2007 Thiếu uý, Trung uý, Thượng uý – Trung đội trưởng, Phó đội trưởng về Chính trị, Chính trị viên, Bí thư Chi đoàn, Bí thư Chi bộ – Đại đội 74, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.
8/2007-12/2011 Thượng uý, Đại uý – Trợ lý Chính trị - Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam.
01/2012-12/2019 Đại uý, Thiếu tá, Trung tá – Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự huyện, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị - Ban CHQS huyện Thăng Bình.
01/2020 đến nay Trung tá, Huyện uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện, Chính trị viên – Ban CHQS huyện Thăng Bình.
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, Nhiệm kỳ 2021- 2026)
-----
                Kính thưa các đồng chí Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Chủ trì hội nghị!
           Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của xã Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương!
Kính thưa quý bà con cử tri xã nhà!
Kính thưa các vị ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII!
Tôi tên: TRẦN CÔNG TÂN - Sinh ngày 19/10/1976.
Quê quán: Xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam.
Chỗ ở hiện nay: Khu phố 2, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.
Cấp bậc: Trung tá- Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên- Đơn vị công tác: Ban CHQS huyện.
 Hôm nay, Tôi rất vui mừng và vinh dự được Đảng ủy Quân sự tỉnh, Huyện ủy Thăng Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban Bầu cử huyện, Đảng ủy- Ban CHQS huyện, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tin tưởng thống nhất giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và được phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của huyện, gồm 03 xã: Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử huyện, xã và bà con cử tri địa phương tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ, tiếp xúc và báo cáo Chương trình hành động của mình.
Kính thưa các đồng chí! Kính thưa bà con cử tri!
Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, thành công của cuộc Bầu cử góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Kính thưa bà con cử tri!
Được sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, Ủy ban Bầu cử huyện, tôi được ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của huyện. Nếu được tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026, Tôi xin hứa:
           - Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; luôn kiên định tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tự giác chấp hành nghị quyết của Đảng, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là kiến thức về kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đại diện cho Nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, các biểu hiện xa rời quần chúng, nói không đi đôi với làm, các tệ nạn xã hội và âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
        - Hai là, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của Nhân dân, đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Nếu được bầu vào HĐND huyện, Tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, tích tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản mà HĐND huyện ban hành phù hợp thực tiễn của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI vào các văn bản quy phạm pháp luật của huyện nhà để triển khai hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả bộ máy Nhà nước ở địa phương.
           - Ba là, luôn giữ tốt mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết Quân - Dân. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc cử tri theo luật định; giành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm bắt thực tiễn với phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư tình cảm, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với HĐND huyện và cấp trên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, thực hiện tốt vai trò “chiếc cầu nối” giữa chính quyền và nhân dân.
           - Bốn là, trên cương vị chức trách được giao là Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện: (Báo cáo thêm với bà côn cử tri, Ban CHQS huyện là cơ quan quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương cơ sở, có chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh; bản thân tôi là Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên là người chủ trì về công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT huyện, là trung tâm xây dựng mối đoàn kết trong LLVT và đoàn kết quân- dân). Chính vì vậy, tôi thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; cùng với tập thể Đảng ủy- Ban CHQS huyện tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Quốc phòng ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc nhằm thực hiện “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước còn trong thời bình” với phương châm “xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”. Tham mưu thẩm định chặt chẽ các dự án kinh tế- xã hội có liên quan đến quốc phòng, thực hiện tốt Nghị định số 164 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế- xã hội với Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng xử lý thắng lợi các tình huống về QP-AN, tăng cường công tác phòng thủ, SSCĐ, giữ vững ổn định ANCT- TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
           - Lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QSĐP, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với bà con cử tri tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh rộng khắp, xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, nâng cao chất lượng hoạt động; bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho LLVT huyện theo quy định. Chỉ đạo LLVT huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, Đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho Nhân dân thuộc diện Quân đội đảm nhiệm. Chỉ đạo LLVT huyện tiên phong trên lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh Covd-19, phòng chống dịch tả Lợn Châu Phi, phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai giúp Nhân dân ổn định cuộc sống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu; chung tay vì người nghèo - Không bỏ ai ở lại phía sau, chung tay vì sức khỏe cộng đồng,... Sẵn sàng có mặt kịp thời ở những nơi, những lúc gian khổ, nguy hiểm nhất nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần phát huy hơn nữa phẩm chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết Quân- Dân.
Kính thưa các đồng chí! Kính thưa bà con cử tri!
Bản thân tôi được sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, có cha là sỹ quan Quân đội nghỉ hưu (Thiếu tá, nguyên Trợ lý Hậu cần Ban CHQS huyện) và mẹ là bộ đội Phòng Chính trị, Tỉnh đội Quảng Nam giai đoạn 1968 - 1977, đã nghỉ chế độ bệnh binh, mất sức lao động. Tiếp bước truyền thống của quê hương và gia đình, tháng 3 năm 1996, tôi tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội. Qua hơn 25 năm tuổi quân và gần 24 năm tuổi Đảng; bản thân tôi được Đảng, Quân đội giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ; được đồng chí, đồng đội, cấp trên, cấp dưới thương yêu, tạo điều kiện,... Đó chính là cội nguồn sức mạnh, là yếu tố quan trọng giúp tôi luôn toàn tâm, toàn ý với công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong những năm gần đây, bản thân tôi cùng với tập thể Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, của huyện và được UBND huyện, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, tôi xin hứa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân - đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân, luôn xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri xã nhà.
           Cuối cùng, Tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý bà con cử tri luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thành công rực rỡ trong mọi công việc. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con cử tri đã lắng nghe; xin cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc đầy ý nghĩa này.
 
                                                                                                Xin trân trọng cảm ơn và chào thân ái!
                                                                                     -------------------------------------------------------------------

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây