ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Trương Thị Bích Thảo
Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Quý
Nơi công tác: UBND xã Bình Quý
Ngày sinh 03/11/1989           Nơi sinh: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 24/11/2013
Nơi ở hiện nay Tổ 16, thôn Tú Phương, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Kế toán
Trình độ lý luận chính trị Trung cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026
 
- Họ và tên thường dùng:         TRƯƠNG THỊ BÍCH THẢO
- Họ và tên khai sinh:               TRƯƠNG THỊ BÍCH THẢO
Ngày, tháng, năm sinh:            04/11/1989         Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 16, thôn Tú Phương, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 205433290;        Ngày cấp: 14/01/2013; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:             12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Kế toán;
+ Lý luận chính trị:                  Trung cấp;
+ Ngoại ngữ:                            Anh, trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:   Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Quý.
- Ngày vào Đảng: 25/11/2013;      Ngày chính thức: 25/11/2014; Số thẻ đảng viên: 55.062744.
- Tình trạng sức khoẻ:                       Tốt.
Các hình thức khen thưởng:
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
02/2013 đến nay Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Quý
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính thưa!
  • Đ/c Phan Thị Nhi- chủ trì buổi Hội nghị tiếp xúc cử trị đối với ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Kính thưa Đ/c .
  • Kính thưa Các đ/c chí ứng cử viên và toàn thể cử tri, bà con nhân dân 3 xã , Bình
Định Bắc, Bình Định Nam.và xã nhà Bình Quý.
Tôi xin giới thiệu về bản thân:
Tôi tên là :Trương Thị Bích Thảo
Hiện đang là Công chức Địa chính xây dựng NTM tại UBND xã Bình Quý. .
Kính thưa quý vị!
Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.  Đồng thời được phân bổ về ứng cử tại đơn vị xã Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam.  Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND huyện trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở 3 xã Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Định Nam. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất…
Kính thưa quý vị!
Là cán bộ công chức cấp xã tôi hiểu được Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HDND, Đại biểu HDND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.
Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cững là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đang viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử không trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Như Bác Hồ đã căn dặn, là cán bộ phải “ Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ”; “ Nói phải đi đôi với làm ”. Vì vậy, nếu được trúng cử vào Đại biểu HĐND xã hay không, thì tất cả chúng tôi nói chung, bản thân tôi nói riêng – là cán bộ vẫn phải luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, lối sống; thái độ phục vụ nhân dân phải nhiệt tình, sống phải gần gũi với nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và thẳng thắng đề bạt những bức xúc, những việc đem lại lợi ích chung trong nhân dân, không ngại thẳng thắng nhìn nhận những khuyết điểm, những việc chưa làm được.
Nếu không trúng cử thì bản thân tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện chức trách của 1 người công chức địa chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đt đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạntranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn;
          Nếu trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, cho bản thân tôi còn phát huy hơn nữa chức trách của 1 Đại biểu HĐND được dân bầu
  1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
  2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.
  3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện
  4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
  5. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Kính thưa quý vị!
Tại buổi tiếp xúc cử tri lần này vì thời gian của Hội nghị có hạn nên tôi xin được phát biểu ngắn gọn những vấn đề như trên.
Và trong quá trình công tác đến, rất mong tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, góp ý xây dựng của các đ/c lãnh đạo, toàn thể quý vị và nhân dân để tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình – nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao phó.
.Tôi xin chân thành cảm ơn bà con nhân dân đã lắng nghe bài phát biểu về chương trinh hành động của bản thân.
Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn và kính chúc cô bác, anh chị cử tri, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, học tập, lao động sản xuất và trong cuộc sống…
Xin chân thành cảm ơn!

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây