ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Võ Tấn Thuận
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thăng Bình
Nơi công tác: Huyện uỷ Thăng Bình
Ngày sinh 01/01/1974           Nơi sinh: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 27/04/1996
Nơi ở hiện nay Khu phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026

- Họ và tên thường dùng:         VÕ TẤN THUẬN
- Họ và tên khai sinh:               VÕ TẤN THUẬN
Ngày, tháng, năm sinh:            01/01/1974         Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.­
­­­- Quê quán: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 205718729;        Ngày cấp: 30/11/2009; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                       Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:             12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:      Đại học Luật;
+ Học vị:                                 Thạc sỹ Luật                  
+ Lý luận chính trị:                  Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                            Anh, Khung B1 Châu Âu.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:   Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thăng Bình.
- Ngày vào Đảng: 27/4/1996;   Ngày chính thức: 27/4/1997; Số thẻ đảng viên: 55.013638.
- Tình trạng sức khoẻ:                      Tốt.
Các hình thức khen thưởng:
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
3/1995-3/1996 Bí thư Chi đoàn thôn 3, xã Bình Tú.
4/1996-02/1997 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Tú.
3/1997-10/1998 Uỷ viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Tú.
11/1998-10/2000 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiêm Chánh Văn phòng UBND xã Bình Tú.
11/2000-7/2003 Uỷ viên Thường vụ Trực Đảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Tú.
8/2003-9/2005 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Tú.
10/2005-6/2009 Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Tú.
7/2009-6/2011 Huyện uỷ viên, Phó Trưởng phòng Tư pháp, thành viên Ban pháp chế HĐND huyện Thăng Bình.
7/2011-6/2015 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hà Lam.
7/2015-4/2019 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Thăng Bình.
5/2019-7/2020 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình.
9/2020 đến nay Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thăng Bình.
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
 
Kính thưa đồng chí chủ trì
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo
Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!
 Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác và nơi cư trú, Hội đồng bầu cử và ủy ban Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam huyện hiệp thương giới  thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 02, gồm các xã Bình Phục, Bình Nguyên và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3. Tôi xin trân trọng cảm ơn ủy ban Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 tổ chức hội nghị để tôi và các các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2 trước ngày bầu cử. Để chúng tôi được gặp gỡ, trình bày những vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm trong chương trình hành động của mình.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Thưa các vị đại biểu và bà con cử tri!
Tôi xin tự giới thiệu về mình:
Tôi sinh ra, lớn lên ở Bình Tú, tôi trưởng thành từ một cán bộ phong trào: Bí thư chi đoàn thôn.
Sau nhiều năm công tác ở Bình Tú với nhiều vị trí khác nhau.
Đến năm 2009, tôi được điều động về công tác tại Phòng Tư pháp huyện. Đến năm 2011 được điều động về làm Bí thư TT Hà Lam, năm 2015 được điều về công tác tại Huyện ủy và được phân công giữ nhiều vị trí công tác khác nhau và đến tháng 8/2020 tôi được phân công giữ chức vụ: là Ủy viên BTV HU – Trưởng Ban Tổ chức HU.
Bản thân tôi là Đại biểu HĐND huyện khóa 9,10, 11 nên tôi nhận thức sâu sắc rằng được ứng cử đại biểu HĐND huyện không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cơ quan, cử tri và nhân dân toàn huyện.
Kính thưa các đồng chí và quý vị:
 Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biếu HĐND huyện tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của huyện nhà.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân Bình Nguyên, chúng ta đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội, QPAN mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Nhờ đó mà đời sống nhân dân huyện nhà được cải thiện đáng kể, diện mạo nông thôn từng bước được phát triển và có nhiều đổi thay.
Trong thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của Tiểu đoàn cảnh sát cơ động 3:Tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn, tham gia công tác phòng tránh thiên tai, bão lụt……
Vì vậy Tôi cũng ý thức được rằng HĐND huyện nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QPAN của địa phương không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Kính thưa các đồng chí,
Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:
1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; và có trách nhiệm với những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.
3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND huyện, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện.
4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Bản lĩnh của người Đại biểu. Việc đúng bảo vệ, việc sai lên án.
5. Và để làm tròn nghĩa vụ là người đại biểu của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Thưa các vị đại biểu và bà con cử tri!
Bằng sự nhiệt thành, trách nhiệm và sự năng động của bản thân, tôi mong nhận được sự ủng hộ của cử tri …………..để có thêm điều kiện đóng góp kiến thức, trí tuệ và cả tấm lòng để phát triển huyện nhà.
Xin cảm ơn sự có mặt và lắng nghe của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, xin cảm ơn UBMTTQVN huyện; đã tổ chức và tạo điều kiện tốt để các ứng cử viên chúng tôi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với cử tri ngày hôm nay.
 Tôi rất mong rằng sẽ có nhiều dịp gặp lại các đồng chí.
Cuối cùng kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                       Võ Tấn Thuận 

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây