ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

THÔNG TIN NGƯỜI ỨNG CỬ
Họ tên Hồ Văn Minh
Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình
Nơi công tác: HĐND huyện Thăng Bình
Ngày sinh 05/12/1966           Nơi sinh: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Ngày vào đảng 27/05/1987
Nơi ở hiện nay Tổ 2, thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
Thông tin chi tiết

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026
 
- Họ và tên thường dùng:         HỒ VĂN MINH
- Họ và tên khai sinh:               HỒ VĂN MINH
Ngày, tháng, năm sinh:            05/12/1966         Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.
- Quê quán: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Nơi ở hiện nay: Tổ 2, thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Số CMND: 205854701;        Ngày cấp: 24/6/2011; Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.
- Dân tộc: Kinh.                        Tôn giáo: Không.
- Trình độ:  
Giáo dục phổ thông:              12/12 phổ thông;
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:       Đại học Luật;
+ Lý luận chính trị:                   Cao cấp;
+ Ngoại ngữ:                             Anh, trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:   Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
- Ngày vào Đảng: 27/5/1987;    Ngày chính thức: 27/5/1988; Số thẻ đảng viên: 55.013966.
- Tình trạng sức khoẻ:                         Tốt
Các hình thức khen thưởng:     Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụngKhông bị kỷ luật, không có án tích.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
01/1985-12/1986 Kế toán Hợp tác xã Nông nghiệp số 2, xã Bình Tú.
01/1987-7/1995 Uỷ viên Ban quản trị HTX, Kế toán trưởng Hợp tác xã số 2, xã Bình Tú.
8/1995-7/1997 Uỷ viên UBND xã, Chánh Văn phòng UBND xã Bình Tú.
8/1997-12/1997 Hợp đồng làm việc tại Văn phòng UBND huyện Thăng Bình.
01/1998-01/2004 Cán sự, chuyên viên Văn phòng UBND huyện Thăng Bình.
02/2004-3/2008 Phó Chánh Văn phòng HĐND &UBND huyện Thăng Bình.
4/2008-8/2010 Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình.
8/2010-01/2012 Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Thăng Bình.
02/2012-02/2014 Huyện uỷ viên, PBT Đảng uỷ khối cơ quan Đảng, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Thăng Bình.
3/2014-8/2017 Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Thăng Bình.
9/2017-4/2019 Huyện uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình.
5/2019-7/2019 Huyện uỷ viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình.
8/2019-9/2019 Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình.
9/2019-6/2020 Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình.
7/2020-9/2020 Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Huyện uỷ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình.
10/2020 đến nay Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử đại biểu HĐND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 2 xã Bình Trung, Bình Tú.
---------
 
          - Kính thưa: Quý vị lãnh đạo UBMTTQVN huyện chủ trì, các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, MT địa phương 2 xã Bình Trung và Bình Tú, các vị Ứng cử viên HĐND tỉnh, HĐND huyện.
          - Kính thưa toàn thể bà con cử tri.
Được Thường trực HĐND huyện giới thiệu và sau các vòng hiệp thương  của UBMTTQ Viêt Nam huyện, tôi được lọt vào danh sách ƯCV chính thức để tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện. khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhiệm kỳ này tôi được UBBC huyện phân bổ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7, gồm 2 xã Bình Trung và Bình Tú (cùng với 8 vị ứng cử viên). Hôm nay, bản thân tôi rất vui mừng được có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri 2 xã Bình Trung, Bình Tú qua hình thức trực tuyến để trình bày dự kiến về Chương trình hành động của mình. Nhân dịp này, tôi xin kính chúc các đ/c lãnh đạo, cùng toàn bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Chương trình hành động bản thân tôi gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Giới thiệu sơ lược về bản thân.
Phần thứ hai: Một số hiểu biết về đặc điểm cơ bản của địa phương nơi mình ứng cử.
Phần thứ ba: Nhận thức về ĐBHĐND khi được cử tri tín nhiệm bầu và chương trình hành động cụ thể của mình.

1/ Giới thiệu sơ lược về bản thân
Về tiểu sử bản thân tôi được HĐBC huyện tóm tắt và niêm yết tại các đơn vị bầu cử và các điểm bỏ phiếu và vừa rồi quý vị được nghe vị đại diện cho UBMTTQVN huyện thông qua, tôi chỉ nêu lại vài đặc điểm ngắn gọn để quý vị  biết mặt, biết tên, biết địa chỉ và công việc đang đảm nhiệm hiện nay của bản thân tôi:
          Tôi tên: Hồ Văn Minh
          Quê quán: Tổ 2, thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;
          Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật;
          Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
          Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.
Là Đại biểu HĐND huyện Thăng Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

          2/ Một số hiểu biết thực trạng của địa phương.
Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể bà con cử tri!
Qua nhiều năm công tác trên các lĩnh vực khác nhau, qua theo dõi báo cáo của địa phương, bản thân tôi được biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xã, 2 địa phương đã tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt những kết quả tích cực, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Bình Tú đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2014, Bình Trung đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2017 từ khi tỉnh quyết định công nhận đến nay nhiều tiêu chí được duy trì, một số tiêu chí được nâng cao trên chuẩn. Mỗi xã có 01 khu dân cư NTM kiểu mẫu được công nhận (Bình Trung có khu dân cư NTM kiểu mẫu Kế xuyên 1, Bình Tú có khu dân cư NTM kiểu mẫu Tú Nghĩa) và tiếp tục triển khai nhân rộng (Bình Tú tiếp tục triển khai xây dựng thôn Tú Ngọc B và đang có phương án thêm 2 thôn nữa, Bình Trung tiếp tục triển khai xây dựng thôn Vinh Phú). Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tương đối khá, (bình quân hàng năm Bình Trung đạt 12,08%, Bình Tú đạt 9,16%) cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên theo từng năm (Bình Trung đạt trên 41,5 triệu đồng/người/ năm, Bình Tú 39,5 triệu đồng/người/ năm),nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng, văn hóa xã hội ngày càng nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được cũng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính đã được triển khai thực hiện và từng bước đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Mặc dù vây nhưng kết quả đạt được chỉ là cơ bản, chưa theo kịp yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.
Định hướng trong nhiệm kỳ 5 năm đến(2020-2025), Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI xác định: Vùng Trung ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ
. Từ mục tiêu nhiệm vụ này, Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng Chương trình  số 01, cụ thể: Về công nghiệp: Bình Tú, Bình Trung đều có quy hoạch xây dựng các khu Công nghiệp (khu công nghiệp Đông Nam Thăng Bình, khu công nghiệp công nghệ cao). Về nông nghiệp: Đầu tư cho phát triển nông nghiệp theo hướng tích tụ tập trung ruộng đất; xây dựng các cánh đồng tập trung, cánh đồng mẫu lớn, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, các dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các xã trong đó có Bình Tú. Về dịch vụ: Ưu tiên tạo quỹ đất sạch để phát triển đô thị, hình thành các khu dân cư tập trung dọc Quốc lộ IA trong đó có Ngọc Phô (Bình Tú), Kế Xuyên (Bình Trung), đầu tư các công trình hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị tại các trung tâm các xã trong đó có Bình Trung và Bình Tú… Về hạ tầng giao thông: (Bình Trung trên địa bàn xã có 4 tuyến DH đi qua: DH5, DH6, DH13 và DH 25 tính trên địa bàn xã tổng chiều dài các tuyến khoảng 14,5 km, Bình Tú có 2 tuyến DH: DH 9 và DH 10 dài khoảng gần 6,5 km, ngoài ra còn đường DX và đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng…) Tỉnh, Huyện cũng có kế hoạch đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp các tuyến đường ngang để kết nối 2 vùng Đông – Tây phục vụ cho phát triển kinh tế. (Tỉnh đang lập các thủ tục đầu tư xây dựng đường từ UB Bình Tú đi Bình Sa (nút giao DT 619). Huyện đang đề xuất tỉnh để nâng cấp đường DH 17(theo QH vùng) Từ Bình Tú-Bình Trung-Bình Nam)

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương định hướng thành hiện thực phục vụ cho phát triển của xã hội, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, mỗi địa phương cần phải nổ lực rất lớn (tăng cường quản lý quy hoạch, thực hiện tốt công tác GPMB, BT,TĐC,quản lý chặt chẽ trong đầu tư XD, thường xuyên kiểm tra giám sát…,) phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; Cùng với đó, sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân đóng vai trò quan trọng. Những chủ trương định hướng của Đảng, những thông tin về đầu tư phát triển của nhà nước phải đến được với nhân dân; Ngược lại, những ý kiến góp ý, những đề xuất kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân đối với chính quyền các cấp, có chúng tôi là những đại biểu HĐND đại diện cử tri 2 xã làm cầu nối.
3/ Nhận thức và hành động
Kính thưa các đ/c lãnh đạo, cùng bà con cử tri!
Được ứng cử để bầu làm đại biểu HĐND tôi luôn nhận thức: Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Được làm người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, nhưng cũng vừa là trách nhiệm trước cử tri, đây là cơ hội để có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho nhiệm vụ phát triển chung của huyện và của các địa phương nơi mình ứng cử. Vì vậy, nếu được trúng cử vào đại biểu HĐND huyện lần này, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng của mình với tinh thần tận tâm, tận lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó vì mục tiêu phát triển của địa phương. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực  thông qua các kỳ họp HĐND huyện, tôi sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong việc thể hiện chính kiến, tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp hữu hiệu và cùng với đại biểu HĐND huyện quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện (theo điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương)
Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, để làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri;
Cùng với các vị đại biểu HĐND trúng cử tại đơn vị bầu cử có trách nhiệm tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri tại địa phương mình trúng cử về kết quả sau mỗi kỳ họp, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành tại kỳ họp, đồng thời vận động và cùng với Nhân dân thực hiện nghị quyết.
 Có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định để tiếp nhận những nội dung khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị của nhân dân để chuyển đến người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đồng thời đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết của các cơ quan đó.
Với vai trò vị trí công tác hiện nay, bằng hết khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình tôi sẽ cố gắng tham gia thực hiện thật tốt những vấn đề mà tôi đã trình bày. Trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị công tác nào, bản thân cũng luôn toàn tâm, toàn ý với công việc, thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao; luôn gần gũi quần chúng, quan tâm xây dựng củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Bài học kinh nghiệm quan trọng mà bản thân rút ra được trong suốt quá trình công tác là phải thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, đó là yếu tố giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.
          Với tình cảm chân thành nhất, mong rằng bà con cử tri sẽ luôn ủng hộ các ứng cử viên chúng tôi. Xin cảm ơn UBMTTQ huyện, xã đã phối hợp tổ chức hội nghị này để ứng cử viên chúng tôi có điều kiện tiếp xúc, trao đổi với bà con cử tri Đơn vị bầu cử số 7, qua đó, bà con cử tri hiểu rõ hơn những ứng cử viên ứng cử lần này để lựa chọn bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Trân trọng cám ơn bà con cử tri đã dành thời gian quý báu đến dự và lắng nghe.
Kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc! Xin trân trọng cảm ơn!

  

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây