ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Võ Thị Ngọc Ánh

Ngày sinh: 02/09/1979

Nơi sinh: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật

Chức danh chính: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Đức Bình

Ngày sinh: 11/08/1978

Nơi sinh: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Quản trị kinh doanh

Chức danh chính: Phó Bí thư Huyện ủy huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Thanh Bình

Ngày sinh: 04/07/1982

Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Nông học; Cử nhân Quản lý Nhà nước.

Chức danh chính: Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nguyễn Văn Diên

Ngày sinh: 19/12/1968

Nơi sinh: Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học hành chính

Chức danh chính: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Trị

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đại Đức Thích Tánh Thông (Trần Văn Định)

Ngày sinh: 27/05/1977

Nơi sinh: Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Trung cấp Phật học

Chức danh chính: Tu sĩ Phật giáo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị:

Trần Ngọc Đội

Ngày sinh: 06/12/1964

Nơi sinh: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Sư phạm

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Lê Quang Hạt

Ngày sinh: 30/09/1976

Nơi sinh: Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật

Chức danh chính: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 16/10/1985

Nơi sinh: Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn:
Đại học Sinh-Môi trường

Chức danh chính: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Phan Thị Hiệp

Ngày sinh: 19/08/1973

Nơi sinh: Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Chăn nuôi thú y

Chức danh chính: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nguyễn Thanh Hoàng

Ngày sinh: 17/05/1980

Nơi sinh: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật học

Chức danh chính: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Nam

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Lê Thị Huệ

Ngày sinh: 10/05/1979

Nơi sinh: Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tin học

Chức danh chính: Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Võ Văn Hùng

Ngày sinh: 24/08/1971

Nơi sinh: Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học tiếng Anh, Đại học tiếng Nga, Đại học Kế toán

Chức danh chính: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Công Min

Ngày sinh: 08/08/1973

Nơi sinh: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật, Đại học Kinh tế Nông Lâm

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án Toà án nhân dân huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Hồ Văn Minh

Ngày sinh: 05/12/1966

Nơi sinh: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phan Thị Nhi

Ngày sinh: 07/05/1979

Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trần Thị Mỹ Nương

Ngày sinh: 19/12/1974

Nơi sinh: Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Sư phạm Giáo dục mầm non

Chức danh chính: Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nguyễn Thanh Phong

Ngày sinh: 22/02/1978

Nơi sinh: Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Nông lâm

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Văn Phúc

Ngày sinh: 03/02/1976

Nơi sinh: Xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Nông học

Chức danh chính: Bí thư Đảng uỷ xã Bình Triều

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Võ Văn Quảng

Ngày sinh: 05/11/1969

Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Trung.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trần Công Tân

Ngày sinh: 19/10/1976

Nơi sinh: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Khoa học Quân sự

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện, Trung tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Trần Thị Thắm

Ngày sinh: 02/01/1973

Nơi sinh: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật; Đại học Kinh tế - Chính trị

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trương Thị Bích Thảo

Ngày sinh: 03/11/1989

Nơi sinh: Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Kế toán

Chức danh chính: Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Quý

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Lê Hồng Thiết

Ngày sinh: 05/11/1980

Nơi sinh: Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Nông học

Chức danh chính: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình An

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Lê Văn Thôi

Ngày sinh: 10/01/1984

Nơi sinh: Xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế Chính trị

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Phú

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Võ Tấn Thuận

Ngày sinh: 01/01/1974

Nơi sinh: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Võ Thị Đoan Trang

Ngày sinh: 28/02/1981

Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Sư phạm Tiểu học

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phan Thị Thùy Trang

Ngày sinh: 19/03/1973

Nơi sinh: Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trần Ngọc Tú

Ngày sinh: 02/02/1982

Nơi sinh: Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Hành chính

Chức danh chính: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Phục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Đình Tư

Ngày sinh: 11/06/1974

Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Công trình Thuỷ lợi

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hà Lam

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đoàn Văn Tùng

Ngày sinh: 31/12/1966

Nơi sinh: Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Luật và Đại học Hành chính

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phan Thanh Vân

Ngày sinh: 09/05/1969

Nơi sinh: Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh tế Chính trị

Chức danh chính: Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bình Dương

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nguyễn Xuân Vũ

Ngày sinh: 01/04/1984

Nơi sinh: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học chuyên ngành Trồng trọt

Chức danh chính: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phan Công Vỹ

Ngày sinh: 29/07/1965

Nơi sinh: Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Nông học

Chức danh chính: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trần Văn Xuân

Ngày sinh: 31/05/1966

Nơi sinh: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:
Đại học Cảnh sát nhân dân

Chức danh chính: Đại tá, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện Thăng Bình

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Danh sách này có tổng cộng 34 người 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây